چهارشنبه 9 آذر 1401   21:25:26
چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 استاندارد چیست؟ استاندارد در لغت به معني نظم، قاعده، قانون و مفاهيمي از اين قبيل است. اما معني آن در ارتباط با سازمان ملی استاندارد ايران كه مسئوليت قانوني تهيه و تدوين استانداردهاي ملي را بر عهده دارد، عبارت از تعيين و تدوين ويژگي ها ، روش های آزمون و آیین کار و راهنمایی لازم در توليد يك فرآورده يا انجام يك خدمت یا فرایند است. استانداردها در واقع بستر هر جامعه ای را جهت پیشرفت متوازن و منطقی آماده می سازند و راهنمایی برای بهتر زیستن و بهره مند شدن از نعمت های الهی و زبان مشترکی جهت گفتگو، ایجاد نظم و مبادلات تجاری و بازرگانی و ارائه خدمات و نحوه مطلوب  انجام کارها  می باشند. به دلیل اینکه استانداردها بر پایه نتایج علمی تثبیت شده‌اند، شاخص ها، ویژگیها و حدود تعریف شده در آن صحه‌گذاری شده و طی روال دورهای بررسی استانداردها، بر اساس اجماع نظرات ذینفعان قابل بهبود و ارتقاء می باشد.